logo

Primena Silka blokova između stambenih jedinica

Koliko puta Vam se dogodilo da čujete bučne komšije, glasnu muziku ili odjeke radova iz susednog stana? Zvučna izolacija između stambenih jedinica direktno utiče na kvalitet stanovanja i na celokupan osećaj komfora u stambenom prostoru.

Aktuelnom zakonskom regulaltivom propisana zvučna izolacija je 52 dB između stambenih jedinica. Kombinacijom Silka blokova sa oblogama, postiže se čak neverovatnih 70 dB, i to sa veoma malom debljinom Silka blokova od 22.5 cm.

Silka kalcijum silikatne blokove odlikuje velika gustina, koja omogućava izuzetna zvučno izolaciona svojstva. Prirodan sastav materijala, kao i velika otpornost na požar dodatne su prednosti koje Silka blokove čine pogodnim za upotrebu u velikim višestambenim objektima.

Silka 175 NF + obloga

GK ploča 2,5 cm
Staklena vuna 3 cm
Silka 175 NF 17,5 cm
Staklena vuna 3 cm
GK ploča 2,5 cm

Silka 115 NF + obloga

GK ploča 2,5 cm
Staklena vuna 3 cm
Silka 115 NF 17,5 cm
Staklena vuna 3 cm
GK ploča 2,5 cm

Silka 200 NF + termomalter 3

Termomalter 3 cm
Silka 200 NF 20 cm
Termomalter 3 cm

Silka 200 NF + Multipor 5

Produžni malter 2 cm
Silka 200 NF 20 cm
Produžni malter 2 cm
Multipor lepak 0,5 cm
Multipor 5 5 cm
Multipor lepak 0,5 cm

Silka 175 NF + Multipor 5

Produžni malter 2 cm
Silka 175 NF 20 cm
Produžni malter 2 cm
Multipor lepak 0,5 cm
Multipor 5 5 cm
Multipor lepak 0,5 cm

Silka 200 NF

Produžni malter 2 cm
Silka 200 NF 20 cm
Produžni malter 2 cm

Silka 175 NF

Produžni malter 2 cm
Silka 175 NF 20 cm
Produžni malter 2 cm

Podeli:

   

Sadržaj